Badania dotyczące zalet okularów blokujących niebieskie światło.

Nasza firma została założona bazując na okularach blokujących światło niebieskie. Ważne jest zrozumienie nauki stojącej za nimi, aby w pełni zrozumieć, dlaczego są one tak istotne w dzisiejszym cyfrowym świecie.

Ochronny efekt okularów z filtrem światła niebieskiego dla dorosłych przed zanieczyszczeniem świetlnym z samorozświetlających się urządzeń używanych w nocy (2015)

"Nasze wyniki pokazują, że według niektórych wskaźników snu, jakość snu jest znacząco lepsza u zdrowych dorosłych po użyciu okularów z filtrem światła niebieskiego podczas korzystania z przenośnych urządzeń samorozświetlających się w nocy."

Źródło: The Journal of Biological and Medical Rhythm Research

Okulary blokujące niebieskie światło utrudniają zdolność jasnego światła do hamowania produkcji melatoniny (2006)

"Okulary blokujące światło niebieskie stanowią eleganckie narzędzie zapobiegające hamowaniu melatoniny indukowanemu przez światło."

Źródło: Journal of Pineal Research

Blokowanie światła niebieskiego w nocy w leczeniu bezsenności: Randomizowane badanie kontrolowane (2018)

"Nasza podstawowa teoria zakłada, że redukcja ekspozycji na światło niebieskie jest prawdopodobnym mechanizmem, dzięki któremu soczewki bursztynowe, w porównaniu do soczewek przezroczystych, poprawiają sen u osób z objawami bezsenności."

Źródło: Journal of Psychiatric Research

Soczewki bursztynowe do blokowania światła niebieskiego i poprawy snu: badanie randomizowane (2009)

"Grupa z soczewkami bursztynowymi doświadczyła znaczącej poprawy jakości snu w porównaniu z grupą kontrolną."

Źródło: The Journal of Biological and Medical Rhythm Research

Okulary blokujące niebieskie światło jako środek zaradczy dla pobudzającego wpływu ekspozycji na wieczorne ekrany diod emitujących światło u nastolatków (2014)

"Stwierdzamy, że stosowanie okularów blokujących światło niebieskie u młodych mężczyzn podczas siedzenia przed ekranem LED wieczorem może złagodzić hamowanie melatoniny i pobudzające efekty przed snem. Okulary blokujące niebieskie światło mają zatem potencjał do tymczasowego ograniczenia negatywnych skutków, jakie nowoczesne oświetlenie wywiera na fizjologię dobowego rytmu w wieczornych godzinach."

Źródło: Journal of Adolescent Health

Badania dostarczają zaktualizowanej perspektywy klinicznej na temat sztucznych soczewek wewnątrzgałkowych filtrowania światła niebieskiego (2010)

"Implantacja sztucznych soczewek wewnątrzgałkowych filtrowania światła niebieskiego, które naśladują naturalną soczewkę ludzkiego oka, powinna być rozważana jako bezpieczna i stosunkowo niedroga środek zapobiegawczy mający na celu zmniejszenie potencjalnego ryzyka fototoksyczności siatkówki i związane z tym potencjalnego ryzyka zwyrodnienia plamki żółtej u oczu po fakoemulsyfikacji."

Źródło: Journal of Cataract and Refractive Surgery

Terapia ciemności dla zaburzenia dwubiegunowego przy użyciu soczewek bursztynowych do blokowania światła niebieskiego (2007)

"Stosowanie soczewek bursztynowych w celu uzyskania wieczornej 'wirtualnej ciemności' powinno spowodować przesunięcie faz rytmu dobowego."

Źródło: Psychiatry Research

Większe, Jaśniejsze, Niebieskie-lepsze? Obecne urządzenia emitujące światło - negatywne właściwości snu i strategie zapobiegawcze (2015)

"Zarówno pomarańczowe okulary, jak i aplikacja "świadoma snu" znacząco zmniejszyły emisję krótkofalowego światła."

Źródło: Frontiers in Public Health

Negatywny wpływ niebieskiego światła na ogólny stan zdrowia

Wpływ światła w budynkach na zdrowie człowieka (2010)

"Ekspozycja na światło może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego."

Źródło: Indoor and Built Environment

Reakcje mózgu na ekspozycję na światło monochromatyczne wioletowe, niebieskie i zielone u ludzi: Wiodąca rola niebieskiego światła i pnia mózgu (2007)

"Udowadniamy, że kilkadziesiąt sekund światła wywołuje natychmiastowe i istotne zmiany w aktywności mózgu zależne od długości fali."

Źródło: PLOS One

Sztuczne światło nocne: zaniedbany problem zdrowia populacji w środowisku zbudowanym (2014)

"Sztuczne światło nocne (ALAN) jest wspomniane jako zakłócające sen."

Źródło: Health Promotion Journal of Australia

Rekomendacje dotyczące ekspozycji na światło w ciągu dnia, wieczoru i nocy wewnątrz pomieszczeń, aby jak najlepiej wspierać fizjologię, sen i czujność u zdrowych dorosłych (2022)

"Ekspozycja optyczna na światło wpływa na wiele aspektów fizjologii i zachowań człowieka, w tym na rytm dobowy, sen i czujność (zarówno poprzez zależne od układu dobowego jak i niezależne od niego mechanizmy), nastrój, neuroendokrynologię oraz funkcje poznawcze."

Źródło: PLOS Biology

Związek między światłem nocnym, wydzielaniem melatoniny, deprywacją snu a zegarem wewnętrznym: wpływ na zdrowie i mechanizmy zakłócenia rytmu dobowego (2017)

"Ekspozycja na sztuczne światło nocne (ALAN) prowadzi do zakłócenia układu dobowego, co jest szkodliwe dla zdrowia."

"IARC sklasyfikował pracę zmianową do grupy 2A jako 'prawdopodobne czynniki rakotwórcze dla ludzi' ze względu na 'zaangażowanie w dezorganizację rytmu dobowego'."

Źródło: Life Sciences

Nocna ekspozycja na światło komputerowych ekranów zaburza sen, biologiczne rytmiki i zdolności koncentracji człowieka (2017)

"Biorąc pod uwagę powszechne korzystanie z urządzeń elektronicznych dzisiaj, nasze wyniki sugerują, że ekspozycja na światło ekranów wieczorem może mieć szkodliwy wpływ na zdrowie i wydajność człowieka."

Źródło: Chronobiology International

Efekty światła na reakcje mózgu zależą od fazy dobowej i homeostazy snu (2011)

"Ekspozycja na światło o krótszej długości fali zwiększa trwającą aktywność poznawczą pozaobszarową i korową mózgu."

Źródło: Journal of Biological Rhythms

Nawet słabe światło przed snem może zakłócić sen przedszkolaka (2022)

"Nowe badanie przedszkolaków wykazuje, że ekspozycja na nawet bardzo niskie intensywności światła przed snem może znacznie zmniejszyć produkcję hormonu promującego sen, melatoniny, zaburzając sen. Sugeruje to, że małe dzieci są bardzo podatne na fizjologiczne skutki światła w nocy, a niektóre dzieci są bardziej wrażliwe niż inne."

Źródło: Science Daily

Odkrycie naukowego dowodu: Niebezpieczeństwo trwałego uszkodzenia oka spowodowanego sztucznym światłem niebieskim

Chociaż wprowadzenie wystarczającej ilości naturalnego światła niebieskiego do naszych codziennych rutyn oferuje różnorodne korzyści zdrowotne, istotne jest uświadomienie sobie potencjalnych zagrożeń związanych z długotrwałą ekspozycją na sztuczne źródła światła niebieskiego. Ekrany, urządzenia i sztuczne oświetlenie, zwłaszcza źródła LED i świetlówki, mogą nas narażać na podwyższone poziomy nienaturalnego światła niebieskiego. Badania naukowe konsekwentnie podkreślają potencjalne ryzyko trwałego uszkodzenia oczu w wyniku tej ekspozycji. Powszechne objawy obejmują dyskomfort, takie jak bolące i suche oczy, zmęczenie wzroku, bóle głowy i migreny. Ponadto te skutki mogą eskalować do bardziej poważnych schorzeń, w tym rozwoju zwyrodnienia plamki żółtej.

Usunięcie niebieskiego składnika światła znacząco zmniejsza uszkodzenia siatkówki po ekspozycji na wysoką intensywność (2018)

"Szkody fotoreceptorów siatkówki spowodowane konwencjonalnym źródłem światła (zimnym) mogą stać się przewlekłe, jeśli ekspozycja jest wystarczająco wysoka i długa. W przeciwieństwie do tego, stosowanie filtrów blokujących światło niebieskie znacząco może złagodzić utratę funkcji komórek fotosensytywnych siatkówki. Dlatego te filtry mogą być skutecznym mechanizmem ochronnym przed patologiami oczu."

Źródło: PLOS One

Efekty uboczne wywołane przez stymulację foto-oksydacyjną pojedynczych komórek światłem niebieskim w sieciach komórek nabłonka barwnikowego siatkówki (2017)

"Światło niebieskie LED wykazało się wywoływaniem większych szkód niż światło białe lub zielone, indukując produkcję ROS oraz peroksydację lipidów w komórkach nabłonka barwnikowego siatkówki, co prowadzi do apoptozy. Wreszcie, intensywne światło niebieskie może powodować uszkodzenia mitochondrialne i jądrowe DNA."

Źródło: Cell Death Discovery

Postęp badań dotyczących wpływu i zapobiegania szkodom wywołanym przez światło niebieskie na oczy (2018)

"Krótkofalowe światło niebieskie o długości fali między 415 nm a 455 nm jest ściśle związane z uszkodzeniem oka. To wysokoenergetyczne światło niebieskie przechodzi przez rogówkę i soczewkę do siatkówki, powodując choroby takie jak zespół suchego oka, zaćma, zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem."

"Szkodliwe efekty wywołane przez światło niebieskie na ludzkie oczy nie powinny być ignorowane, ponieważ światło niebieskie może również wywoływać różny stopień uszkodzeń rogówki, soczewki krystalicznej i siatkówki. Dlatego ważne jest podjęcie odpowiednich środków ochronnych podczas korzystania z produktów związanych ze światłem niebieskim."

Źródło: International journal of ophthalmology

Uszkodzenie siatkówki indukowane przez komercyjne diody elektroluminescencyjne (LED) (2015)

"Składnik niebieski diod LED jest główną przyczyną uszkodzenia siatkówki"

"Światło LED wywołało stan cierpienia siatkówki z uszkodzeniem oksydacyjnym i obrażeniami siatkówki. Zaobserwowaliśmy utratę fotoreceptorów oraz aktywację apoptozy niezależnej od kaspazy, nekroptozy i martwicy."

Źródło: Free Radical Biology and Medicine

Publiczne Media: Dekodowanie Światła Niebieskiego

Szeroko omawiane w szanowanych mediach na całym świecie, światło niebieskie stało się przedmiotem zainteresowania. Nie są to naukowe badania, ale raczej wiarygodne artykuły prasowe, które starannie raportują i syntetyzują gromadzące się dowody i wyniki badań.

"Czy noszenie pomarańczowych okularów przed snem może pomóc ci zasnąć?" (2015)

Źródło: The Conversation

Link do artykułu

"Blokowanie światła niebieskiego pomaga w śnie?" (2013)

Źródło: Psychology Today

Link do artykułu

"Pytania i odpowiedzi: Dlaczego światło niebieskie przed snem jest złe dla snu?" (2015)

Źródło: Scientific American

Link do artykułu

"Światło niebieskie i jego wpływ na nasze oczy" (2015 - Film)

Źródło: VSP Vision Care

Link do filmu

"Czytanie na iPadzie przed snem może wpływać na nawyki snu" (2010)

Źródło: Los Angeles Times

Link do artykułu

"Światło niebieskie ma ciemną stronę" (2015)

Źródło: Harvard Health Publishing

Link do artykułu

"Dlaczego powinieneś nosić okulary blokujące światło niebieskie dziś wieczorem." (2014)

Źródło: Advanced Sleep Medicine Services

Link do artykułu

"Jak światło niebieskie wpływa na zdrowie oczu dzieci" (2014 - Film)

Źródło: Fox News

Link do filmu

"Światło niebieskie a sen: Jaka jest związek?" (2020)

Źródło: Health Line

Link do artykułu

Produkt dodany do ulubionych